Regelverksendringer fra 1. juli 2022 for logopeder og audiopedagoger

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort endringer i regelverket for logopeder/audiopedagoger fra 1. juli 2022. Du som sender via EPJ må sjekke at EPJ-systemet ditt er oppdatert, slik at takstene er riktige fra 1. juli.

Les mer om endringene på regelverkssiden på helfo.no