Hva er nytt?

Endringer og tillegg i ARKo Terapeut

 

Lagt inn regningsid felt i behandlingsskjema.

Versjon 4.88 – Monday, January 02, 2012
Endret kilometer takst i takstregisteret.

Versjon 4.87 – Wednesday, December 21, 2011
Kontrollregel på helsepersonellnummer til henvisende lege og henvisende diagnose (fra avregning).
Innstilling for å slå av/på kontrollregel for helsepersonellnummer/henvisende diagnose.
Tilgang på feilmelding ved oppgjør direkte fra oversikten.

Versjon 4.86 – Friday, December 16, 2011
Kontrollregel for behandlingsnummerering under avregning henter høyeste tillatte behandlingsnummer fra antall henviste behandlinger.
Kontrollregel for frikort er nå deaktivert der behandlinger også er registrert som honorar behandling.
På noen behandlinger ble kreditert dato satt til 1899. Dette er korrigert.
Teksten Instilling rettet til Innstilling i menyen Vedlikehold

Versjon 4.85 – Wednesday, December 14, 2011
Det ble oppdaget en feil der noen behandlinger ble sendt inn til kreditering uten at de var markert for dette. Feilen oppsto i versjon 4.80 utgitt den 28.11.2011. Dette er nå korrigert.

Versjon 4.84 – Thursday, December 08, 2011
Valg ved utskrift av behandlingsoversikt for å inkludere takstbeskrivelse.
Kontroll av dobbeltregistrerte behandlinger er begrenset til de siste 9 måneder.
Vedlikehold -> Avregning -> Instillinger… For å slå av eller på kontroll av mer enn 24 behandlinger på serie. Kontrollen blir gjennomført ved avregning.
Vedlikehold -> Avregning -> Instillinger… For å slå av eller på kontroll av dobbeltnummerering av behandlinger. Kontrollen blir gjennomført ved avregning.

Versjon 4.83 – Wednesday, December 07, 2011
Endret en funksjon i forbindelse med låste egenandeler og frikort.
Lagt inn en kontroll for å sjekke om frikortandel stemmer med takstregisteret.

Versjon 4.82 – Friday, December 02, 2011
Adressert en feilmelding når en gikk på Utskrifter avregning.

Versjon 4.81 – Thursday, December 01, 2011
CE signatur modul har fått inn et filnavn valg under instillinger.
Takstkontrollregel for å unngå repetering av D40 lagt til.
Kontroll av bruk av A10 takst ved endring av en behandling. En eller annen kombinasjon med denne vil endre type «trening» til «behandling».
Lagt inn en behandlings kontrollregel for å sjekke om det er registrert flere behandlinger på samme dato og klokkeslett (på samme pasient).
Lagt inn en kontrollregel for å sjekke kombinasjoner av takster gjennom behandlingsserien.
Kontrollregel for A1a takst lagt inn.
Kontrollregel for A1d takst lagt inn.
Ukenavigering fiks.
Lagt til en innstilling for kasse rapport veiviseren der en kan velge om en ønsker at beløp som skal overføres til neste dag er det samme uavhengig av bruker. (Vedlikehold->Kasse->Kasse rapport innstillinger…)

Versjon 4.79 – Tuesday, November 01, 2011
Registrering av behandling på en pasient med frikort kontrollert og korrigert.
Ekstra backup funksjoner lagt til for lettere å logge og se backup logg på flyttbare lagringsmedier.
Klargjort for kommunikasjon med DIPS og Buypass for oppgjør gjennom Helsenett.
Signerte programfiler og installasjonsfil.

Versjon 4.77 – Thursday, September 08, 2011
Sykemelding

Versjon 4.76 – Friday, September 02, 2011
Kreditering

Versjon 4.75 – Thursday, June 30, 2011
Nytt takstregister med takster både fra før og etter 1. juli 2011. Mer informasjon her.
XML oppgjørsform erstatter TXT oppgjørsform
Aktivitets logg
Helsepersonell lister
Endring av takstkoder i behandlingsoversikt i behandlings serien oppdaterer kassen korrekt.