Monday, December 11, 2023

Avlevere database til Norsk Helsearkiv

En virksomhet som overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er fra 1. oktober 2021 pålagt en plikt til å avlevere pasientjournalene til den nasjonale ordningen, jf forskrift om pasientjournal § 17 (lovdata.no).

Kostnader for avlevering av databaser dekkes i 2023 av Helsedirektoratet. Kostnadsdekning i de kommende årene vil være avhengig av årlige bevilgninger til formålet.

Vi kan konvertere fra følgende EPJ system: ARKo, Extensor, Opus, Romexis, Profdoc, Unident (Nextsys), Velferd, Apertura, DPP og ProfMed.

Informasjon om avlevering av pasientjournal

Kontakt oss for overføring av din pasientjournal

Registreringsskjema for avlevering av hos Norsk Helsearkiv