Tuesday, April 23, 2024

Avlevere database til Norsk Helsearkiv

En virksomhet som overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er fra 1. oktober 2021 pålagt en plikt til å avlevere pasientjournalene til den nasjonale ordningen, jf forskrift om pasientjournal § 17 (lovdata.no).

Vi kan konvertere fra følgende EPJ system: ARKo, Extensor, Opus, Romexis, Profdoc, Unident (Nextsys), Velferd, Apertura, DPP, ProfMed WebMed, Pasientsky, Spirare, AudioConsole og Promed.

Informasjon om avlevering av pasientjournal

Kontakt oss for overføring av din pasientjournal

Registreringsskjema for avlevering av hos Norsk Helsearkiv