Fysioterapeuter skal stenge, men det er unntak.

Søndagskveld (15. mars) kom det melding fra Helsedirektoratet om at fysioterapeuter, manuellterapeuter, logopeder, kiropraktorer med flere skal stenge virksomheten sin fom. 16. mars kl. 00:00 ihht. smittevernloven §4-1.

Les hele saken på Fysio.no.