Videotjeneste

Arko program
Arko program

Brukerveiledning videotjeneste

Som følge av stenging av virksomheter pga. Coronaviruset blir det anbefalt å utføre konsultasjoner med pasienter over telefon eller video. Norsk Helsenett tilbyr en videotjeneste gratis til alle sine medlemmer. Dette er altså gratis for alle som er koblet opp til Norsk Helsenett. Les mer om videotjenesten på nhn.no. Denne tjenesten kan bestilles via oss ved å sende oss et utfylt bestillingsskjema. Dette skjemaet sender vi til alle våre kunder som er koblet opp til Helsenettet. Har du ikke fått dette bestillingsskjemaet kan du kontakte oss for å få tilsendt på nytt.

For de som ikke er på Helsenett har vi dessverre ingen gratis alternativ, men dere kan kontakte Confrere for å få sette opp en konto. Disse er anbefalt av Norsk Helsenett som alternativ til sitt eget. Vi har ingen erfaring med dette programmet, så vi anbefaler at dere kontakter Confrere for oppsett og brukerstøtte.

Det vil mest trolig komme en egen takst for videokonsultasjon med pasienter, men denne har vi ikke mer informasjon om per nå. Husk å benytte takst for enkel pasientkontakt inntil videre.