Regelverksendringer fra 1. juli 2022 for fysioterapeuter

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort endringer i regelverket for fysioterapeuter fra 1. juli 2022. Husk å sjekke at EPJ-systemet ditt er oppdatert, slik at takstene er riktige fra 1. juli.

Les mer om endringene på regelverkssiden på helfo.no