ARKo v.5.92

Last ned versjon 5.92
Ny versjon av ARKo Terapeut lansert 02.07.2023.

Kva er nytt?

  • Oppdatert takstplakat for fysioterapeuter og manuelterapeuter
  • Oppdatert takstplakat for logopeder og audiologopeder
  • Oppdatert takstplakat for kiropraktorer
  • Oppdatert postnummerliste
  • Postar under Innkommende sorterast no etter dato oppretta. Siste dato først.
  • Ny melding frå Helfo ved oppstart. Ei melding som minnar nye brukarar om å opprette avtale med Helfo før ein setter i gong med å behandle.
  • Retta feilen kor takst for kilometergodgjersle for logopedar (B1) forsvinn og blir erstatta med takst F21.